Trắc nghiệm Bài 51. Tiết kiệm năng lượng - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Bảng số liệu về thời gian thắp sáng tối đa và điện năng tiêu thụ của bóng đèn dây tóc như sau:

Dựa vào bảng số liệu về bóng đèn dây tóc, em hãy tính toàn bộ chi phí mua bóng đèn và tiền điện phải trả cho việc sử dụng bóng đèn dây tóc trên trong 1 năm. Cho biết giá điện là 1 500 đồng/kW.h và một năm có 365 ngày, mỗi ngày các đèn hoạt động 12h.

 • A

  Chi phí: 2190 đồng; tiền điện: 492750 đồng

 • B

  Chi phí: 21900 đồng; tiền điện: 492750 đồng

 • C

  Chi phí: 43800 đồng; tiền điện: 657000 đồng

 • D

  Chi phí: 4380 đồng; tiền điện: 657000 đồng

Câu 2 :

Những biện pháp dưới đây:

a) Sử dụng ánh nắng mặt trời để làm khô quần áo ướt thay vì dùng máy sấy khô quần áo.

b) Dùng đèn LED để thắp sáng thay thế đèn huỳnh quang hoặc đèn sợi đốt.

c) Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn thắp sáng vào ban ngày.

d) Bật tivi xem cả ngày.

e) Tắt vòi nước trong khi đánh răng

g) Đổ thật nhiều nước khi luộc thực phẩm

Biện pháp nào giúp tiết kiệm năng lượng?

 • A

  a, b, c, d

 • B

  a, b, c

 • C

  a, b, c, g

 • D

  a, b, c, e

Câu 3 :

Chọn đáp án sai?

Biện pháp nào dưới đây gây lãng phí năng lượng trong trường học?

 • A

  Trong giờ thể dục giữa giờ, quạt trần, bóng điện trong lớp vẫn hoạt động.

 • B

  Sử dụng nước uống để giặt khăn lau, rửa tay,…

 • C

  Tắt các thiết bị điện khi ra về.

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Câu 4 :

Cách sử dụng đèn thắp sáng nào dưới đây không tiết kiệm điện năng?

 • A

  Bật đèn cả khi phòng có đủ ánh sáng tự nhiên chiếu vào

 • B

  Tắt đèn khi ra khỏi phòng quá 15 phút

 • C

  Dùng bóng đèn compact thay cho bóng đèn dây tóc

 • D

  Chỉ bật bóng đèn đủ sáng gần nơi sử dụng

Câu 5 :

Tiết kiệm năng lượng giúp:

 • A

  Tiết kiệm chi phí

 • B

  Bảo tồn các nguồn năng lượng không tái tạo

 • C

  Góp phần giảm lượng chất thải, giảm ô nhiễm môi trường

 • D

  Cả ba đáp án trên đề đúng

Câu 6 :

Trong các hành động sau, hành động nào thể hiện việc tiết kiệm năng lượng?

 • A

  Tắt các thiết bị điện trong lớp học khi ra về.

 • B

  Đặt điều hòa không khí ở mức dưới 250C vào những ngày mùa hè nóng nực.

 • C

  Bật tất cả bóng điện ở hành lang lớp học trong các giờ học.

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 7 :

Hoạt động nào dưới đây giúp tiết kiệm năng lượng trong gia đình?

 • A

  Ra khỏi phòng quá 10 phút không tắt điện

 • B

  Bật tất cả các bóng đèn trong phòng khi ngồi ở bàn học

 • C

  Bật bình nóng lạnh thật lâu trước khi tắm

 • D

  Dùng ánh sáng tự nhiên và không bật đèn khi ngồi học cạnh cửa sổ

Câu 8 :

Nhà máy điện nào thường gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất ?

 • A
  Nhà máy phát điện gió
 • B
  Nhà máy phát điện dùng pin mặt  trời
 • C
  Nhà máy thuỷ điện
 • D
  Nhà máy nhiệt điện
Câu 9 :

Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là

 • A
  nhiên liệu
 • B
  nước
 • C
  hơi nước
 • D
  quạt gió
Câu 10 :

Hoạt động nào sau đây là sử dụng năng lượng không hiệu quả?

 • A

  Khi không sử dụng các tiết bị như máy tính, ti vi,… nên để ở chế độ chờ.

 • B

  Sử dụng điện mặt trời trong trường học

 • C

  Sử dụng bóng đèn dây tóc thay vì bóng đèn LED

 • D

  Cả A và C đều đúng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bảng số liệu về thời gian thắp sáng tối đa và điện năng tiêu thụ của bóng đèn dây tóc như sau:

Dựa vào bảng số liệu về bóng đèn dây tóc, em hãy tính toàn bộ chi phí mua bóng đèn và tiền điện phải trả cho việc sử dụng bóng đèn dây tóc trên trong 1 năm. Cho biết giá điện là 1 500 đồng/kW.h và một năm có 365 ngày, mỗi ngày các đèn hoạt động 12h.

 • A

  Chi phí: 2190 đồng; tiền điện: 492750 đồng

 • B

  Chi phí: 21900 đồng; tiền điện: 492750 đồng

 • C

  Chi phí: 43800 đồng; tiền điện: 657000 đồng

 • D

  Chi phí: 4380 đồng; tiền điện: 657000 đồng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Tính thời gian bóng đèn hoạt động trong 1 năm.

- Tính số bóng đèn sử dụng trong 1 năm.

Lời giải chi tiết :

1 ngày đèn hoạt động 12 giờ

1 năm = 365 ngày

Thời gian bóng đèn hoạt động trong 1 năm là:

\(t = 365.12 = 4380\) (giờ)

* Bóng đèn dây tóc:

Số bóng đèn sử dụng trong 1 năm là:

\(n = \dfrac{{4380}}{{1000}} = 4,38\) (bóng)

Chi phí mua bóng đèn là:

4,38 x 5000 = 21900 (đồng)

Tiền điện phải trả là:

4380 x 0,075 x 1500 = 492750 (đồng)

Câu 2 :

Những biện pháp dưới đây:

a) Sử dụng ánh nắng mặt trời để làm khô quần áo ướt thay vì dùng máy sấy khô quần áo.

b) Dùng đèn LED để thắp sáng thay thế đèn huỳnh quang hoặc đèn sợi đốt.

c) Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn thắp sáng vào ban ngày.

d) Bật tivi xem cả ngày.

e) Tắt vòi nước trong khi đánh răng

g) Đổ thật nhiều nước khi luộc thực phẩm

Biện pháp nào giúp tiết kiệm năng lượng?

 • A

  a, b, c, d

 • B

  a, b, c

 • C

  a, b, c, g

 • D

  a, b, c, e

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những biện pháp giúp tiết kiệm năng lượng là:

- Sử dụng ánh nắng mặt trời để làm khô quần áo ướt thay vì dùng máy sấy khô quần áo.

- Dùng đèn LED để thắp sáng thay thế đèn huỳnh quang hoặc đèn sợi đốt vì hiệu quả thắp sáng của nó cao, năng lượng tỏa ra ít => giúp tiết kiệm điện năng.

- Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn thắp sáng vào ban ngày.

- Tắt vòi nước trong khi đánh răng

Câu 3 :

Chọn đáp án sai?

Biện pháp nào dưới đây gây lãng phí năng lượng trong trường học?

 • A

  Trong giờ thể dục giữa giờ, quạt trần, bóng điện trong lớp vẫn hoạt động.

 • B

  Sử dụng nước uống để giặt khăn lau, rửa tay,…

 • C

  Tắt các thiết bị điện khi ra về.

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Trong giờ thể dục giữa giờ, quạt trần, bóng điện trong lớp vẫn hoạt động => lãng phí điện năng.

- Sử dụng nước uống để giặt khăn lau, rửa tay,… => lãng phí nước.

- Tắt các thiết bị điện trước khi ra về => tiết kiệm điện năng.

Câu 4 :

Cách sử dụng đèn thắp sáng nào dưới đây không tiết kiệm điện năng?

 • A

  Bật đèn cả khi phòng có đủ ánh sáng tự nhiên chiếu vào

 • B

  Tắt đèn khi ra khỏi phòng quá 15 phút

 • C

  Dùng bóng đèn compact thay cho bóng đèn dây tóc

 • D

  Chỉ bật bóng đèn đủ sáng gần nơi sử dụng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bật đèn cả khi phòng có đủ ánh sáng tự nhiên chiếu vào là lãng phí, không tiết kiệm năng lượng.

Câu 5 :

Tiết kiệm năng lượng giúp:

 • A

  Tiết kiệm chi phí

 • B

  Bảo tồn các nguồn năng lượng không tái tạo

 • C

  Góp phần giảm lượng chất thải, giảm ô nhiễm môi trường

 • D

  Cả ba đáp án trên đề đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tiết kiệm năng lượng giúp:

- Tiết kiệm chi phí

- Bảo tồn các nguồn năng lượng không tái tạo

- Góp phần giảm lượng chất thải, giảm ô nhiễm môi trường

Câu 6 :

Trong các hành động sau, hành động nào thể hiện việc tiết kiệm năng lượng?

 • A

  Tắt các thiết bị điện trong lớp học khi ra về.

 • B

  Đặt điều hòa không khí ở mức dưới 250C vào những ngày mùa hè nóng nực.

 • C

  Bật tất cả bóng điện ở hành lang lớp học trong các giờ học.

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hành động thể hiện việc tiết kiệm năng lượng là: Tắt các thiết bị điện trong lớp học khi ra về.

Câu 7 :

Hoạt động nào dưới đây giúp tiết kiệm năng lượng trong gia đình?

 • A

  Ra khỏi phòng quá 10 phút không tắt điện

 • B

  Bật tất cả các bóng đèn trong phòng khi ngồi ở bàn học

 • C

  Bật bình nóng lạnh thật lâu trước khi tắm

 • D

  Dùng ánh sáng tự nhiên và không bật đèn khi ngồi học cạnh cửa sổ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hoạt động giúp tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình là: Dùng ánh sáng tự nhiên và không bật đèn khi ngồi học cạnh cửa sổ.

Câu 8 :

Nhà máy điện nào thường gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất ?

 • A
  Nhà máy phát điện gió
 • B
  Nhà máy phát điện dùng pin mặt  trời
 • C
  Nhà máy thuỷ điện
 • D
  Nhà máy nhiệt điện

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nhà máy nhiệt điện là nhà máy hoạt động bằng cách đốt nhiên liệu. Trong quá trình đốt nhiên liệu, nhiên liệu cháy thải ra môi trường rất nhiều chất độc hại

Câu 9 :

Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là

 • A
  nhiên liệu
 • B
  nước
 • C
  hơi nước
 • D
  quạt gió

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là hơi nước

Câu 10 :

Hoạt động nào sau đây là sử dụng năng lượng không hiệu quả?

 • A

  Khi không sử dụng các tiết bị như máy tính, ti vi,… nên để ở chế độ chờ.

 • B

  Sử dụng điện mặt trời trong trường học

 • C

  Sử dụng bóng đèn dây tóc thay vì bóng đèn LED

 • D

  Cả A và C đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Khi không sử dụng các tiết bị như máy tính, ti vi,… nên tắt các thiết bị chứ không phải để ở chế độ chờ.

- Sử dụng điện mặt trời trong trường học giúp tiết kiệm năng lượng.

- Sử dụng bóng đèn dây tóc thay vì bóng đèn LED là không tiết kiệm năng lượng.

close