Câu hỏi 3 trang 73 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 73 VBT Sinh học 7: Vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến hàng vạn?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến hàng vạn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cá chép là động vật có xương sống đẻ trứng, thụ tinh ngoài.

Lời giải chi tiết

Trong sự thụ tinh ngoài ở môi trường nước, tỉ lệ tinh trùng gặp trứng rất thấp. Mặt khác, trứng được thụ tinh phát triển trong môi trường có nhiều trắc trở (bị cá khác ăn, nhiệt độ, nồng độ ôxi thấp...). Vì vậy, cá phải thích nghi với lối đẻ nhiều trứng, để có nhiều cá con sống sót và phát triển thành cá lớn.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 31. Cá chép
Gửi bài