Câu hỏi 1 trang 73 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 73 VBT Sinh học 7: Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đời sống

Lời giải chi tiết

- Cá chép ưa các vực nước lặng (ao, hồ, ruộng, sông, suối,...), chúng ăn tạp (giun, ốc, ấu trùng côn trùng và thực vật thủy sinh...). Nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, vì cá chép là động vật biến nhiệt.

- Sinh sản: Mỗi lần cá chép cái đẻ 15 - 20 vạn trứng vào các cây thủy sinh. Cá chép đực bơi theo tưới tinh dịch chứa tinh trùng thụ tinh cho trứng (thụ tinh ngoài). Trứng được thụ tình phát triển thành phôi, rồi thành cá con.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 31. Cá chép
Gửi bài