Câu hỏi 2 trang 61 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 61 VBT Sinh học 7: Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm sông như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm sông như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Châu chấu thuộc lớp sâu bọ, sống trên cạn

Tôm thuộc lớp giáp xác, sống dưới nước

Lời giải chi tiết

Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến tế bào. Còn ở tôm sông thì lại hô hấp bằng mang.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 26. Châu chấu
Gửi bài