Câu hỏi 1 trang 61 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 61 VBT Sinh học 7: Đặc điểm nào giúp ta nhận dạng châu chấu nói riêng, sâu bọ nói chung?

Quảng cáo

Đề bài

Đặc điểm nào giúp ta nhận dạng châu chấu nói riêng, sâu bọ nói chung?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cơ thể châu chấu có 3 phần: đầu, ngực và bụng. Đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh

Lời giải chi tiết

Đặc điểm giúp ta nhận dạng châu chấu nói riêng, sâu bọ nói chung là cơ thế có 3 phần (đầu, ngực, bụng);

- Đầu có 1 đôi râu.

- Ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 26. Châu chấu
Gửi bài