Câu hỏi 2 trang 46 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 46 VBT Sinh học 7: Nêu một số tập tính của mực:

Quảng cáo

Đề bài

Nêu một số tập tính của mực:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mực là động vật thuộc ngành thân mềm, có lối sống tự do ở biển.

Lời giải chi tiết

Ngoài tập tính săn mồi bằng cách rình bắt, hay phun “hỏa mù” che mắt kẻ thù để trốn chạy, mực còn có các tập tính sau:

- Chăm sóc trứng: Mực đẻ trứng thành chùm như chùm nho bám vào rong rêu, đẻ xong mực ở lại canh trứng. Thỉnh thoảng mực phun nước vào trứng để làm giàu ôxi cho trứng phát triển.

- Con đực có một tua miệng đảm nhiệm chức năng giao phối (tay giao phối). Ở một số loài, tay giao phối có thể đứt ra mang theo các bó tinh trùng bơi đến thụ tinh cho con cái.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 19. Một số thân mềm khác
Gửi bài