Giải câu 3 trang 62 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 62 sách bài tập Địa lí 9, Nối ô chữ số (1) và ô chữ số (2) với các ô chữ thích hợp ở giữa để nêu rõ đặc điểm phân bố dân cư và hoạt động kinh tế

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Nối ô chữ số (1) và ô chữ số (2) với các ô chữ thích hợp ở giữa để nêu rõ đặc điểm phân bố dân cư và hoạt động kinh tế của khu vực đồi núi phía tây và khu vực đồng bằng ven biển phía đông của Duyên hải Nam Trung Bộ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm kinh tế - xã hội và dân cư - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Giải câu 2 trang 61 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 61 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 61 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các dạng địa hình và tiềm năng kinh tế của các dạng địa hình Duyên hải Nam Trung Bộ.

 • Giải câu 1 trang 61 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 61 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 61 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành bảng chú giải

 • Giải câu 1 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 63 sách bài tập Địa lí 9, Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng.

 • Giải câu 2 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 63 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 63 sách bài tập Địa lí 9, Em hãy ghi chữ Đ vào ô ý trả lời đúng.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải