Giải câu 3 trang 48 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 48 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy đưa các cụm từ cho sẵn dưới đây vào ô trống, nối các ô để hoàn thành sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ than theo mục đích:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy đưa các cụm từ cho sẩn dưới đây vào ô trống, nối các ô để hoàn thành sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ than theo mục đích:

- Cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện.

- Phục vụ nhu cầu tiêu dùng than trong nước.

- Xuất khẩu

- Khai thác than.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tình hình phát triển kinh tế - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài