Giải câu 2 trang 83 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 83 sách bài tập Địa lí 9, Nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B và cột C sao cho đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B và cột C sao cho đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức ngành công nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Giải câu 3 trang 83 SBT địa 9

    Giải câu 3 trang 83 sách bài tập Địa lí 9, Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho đúng

  • Giải câu 4 trang 84 SBT địa 9

    Giải câu 4 trang 84 sách bài tập Địa lí 9, Ghi chữ Đ vào ô ý trả lời đúng về vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.

  • Giải câu 1 trang 82 SBT địa 9

    Giải câu 1 trang 82 sách bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu cho các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001.

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close