Bài 5.10* trang 9 SBT hóa học 11

Giải bài 5.10* trang 9 sách bài tập hóa học 11. Nước chứa nhiểu ion Ca2+ và Mg2+ là nước cứng. Nước chứa ít hoặc không chứa...

Quảng cáo

Đề bài

Nước chứa nhiểu ion Ca2+ và Mg2+ là nước cứng. Nước chứa ít hoặc không chứa các ion Ca2+ và Mg2+ là nước mềm. Nước cứng không phù hợp cho việc sử dụng trong công nghiệp và sinh hoạt. Trong nước thường chứa các hợp chất Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, CaCl2 và MgCl2 hoà tan.

Để loại các ion Ca2+ và Mg2+ dưới dạng Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 và MgCl2 người ta cho sữa vôi Ca(OH)2 vào nước sẽ tạo ra các kết tủa CaCO3 va Mg(OH)2.

Để loại Ca2+ dưới dạng CaCl2 người ta hoà tan Na2CO3 vào nước sẽ tạo kết tủa CaCO3.

Hãy viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về cách viết phương trình ion rút gọn Tại đây

Lời giải chi tiết

Phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn:

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O

Ca2+ + HCO3- + OH- → CaCO3↓+ H20

Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 →Mg(OH)2↓ + 2 CaCO3↓ + 2H2O

Mg2+ + 2 HCO3- + 2Ca2+ + 4 OH- → Mg(OH)2↓ + 2 CaCO3↓ + 2H2O

MgCl2 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2↓ + CaCl2

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

Loigiaihay.com

 • Bài 5.11* trang 9 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.11* trang 9 sách bài tập hóa học 11. Có 6 dung dịch đựng trong 6 lọ mất nhãn : Mg(N03)2, Zn(N03)2, Pb(N03)2, AlCl3, KOH và NaCl....

 • Bài 5.9 trang 9 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.9 trang 9 sách bài tập hóa học 11. Trong nước biển, magie là kim loại có hàm lượng lớn thứ hai sau natri. Mỗi kilogam ...

 • Bài 5.8 trang 9 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.8 trang 9 sách bài tập hóa học 11. Hoà tan hoàn toàn 0,12 g Mg trong 100 ml dung dịch HCl 0,2M...

 • Bài 5.7 trang 8 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.7 trang 8 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng trong dung dịch theo sơ đồ sau : 1. Pb(N03)2 + ...

 • Bài 5.6 trang 8 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.6 trang 8 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình dạng phân tử ứng với phương trình ion rút gọn sau : 1. Ba2+ + ...

Quảng cáo
close