Bài 27.8 trang 43 SBT hóa học 11

Giải bài 27.8 trang 43 sách bài tập hóa học 11. Chất A có công thức phân tử C6H14. Khi A tác dụng với clo,...

Quảng cáo

Đề bài

Chất A có công thức phân tử C6H14. Khi A tác dụng với clo, có thể tạo ra tối đa 3 dẫn xuất monoclo (C6H13Cl) và 7 dẫn xuất điclo (\({C_6}{H_{12}}C{l_2}\)).

Hãy viết công thức cấu tạo của A và của các dẫn xuất monoclo, điclo của A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Viết các đồng phân của C6H14. sau đó xác định các trường hợp thế của clo.

+) Viết CTCT của các dẫn xuất monoclo, điclo của A.

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn : Ứng với công thức phân tử C6H14 có 5 đồng phân :

Số dẫn xuất monoclo C6H13Cl có thể tạo ra từ A1 là 3, từ A2 là 5, từ A3 là 4. từ A4 là 2, từ A5 là 3. Như vậy, chất A chỉ có thể có cấu tạo như A1 hoặc A5.

Số dẫn xuất điclo C6H12Cl2 có thể tạo ra từ A1 là 12 và từ A5 là 7.

Như vậy, chất A có công thức cấu tạo A5.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài