Bài 26.5 trang 41 SBT hóa học 11

Giải bài 26.5 trang 41 sách bài tập hóa học 11. Một monoxiclohexan có tỉ khối hơi so với nitơ bằng 3...

Quảng cáo

Đề bài

Một monoxiclohexan có tỉ khối hơi so với nitơ bằng 3.

1. Xác định công thức phân tử của xicloankan đó.

2. Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các xicloankan ứng với công thức phân tử tìm được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Công thức tổng quát của xicloankan là: CnH2n

Dựa vào tỉ khối hơi => tìm được n => CTPT cần tìm.

2. Xem lại lí thuyết về Xicloankan Tại đây. để viết các CTCT.

Lời giải chi tiết

1. CnH2n = 28 x 3 = 84

       14n = 84 => n = 6

CTPT: \({C_6}{H_{12}}\)

Các CTCT:

                       

xiclohexan            metylxiclopentan      1,1-đimetylxiclobutan  

       

1,2-đimetylxiclobutan     1,3 đimetyl xiclobutan

   

etylxiclobutan                            1,2,3-trimetylxiclopropan

                 

 1,1,2-trimetylxiclopropan       1-etyl-2-metylxiclopropan

       

1-etyl-1-metylxiclopropan     

 

propylxiclopropan

isopropylxiclopropan

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close