Bài 26.1, 26.2, 26.3 trang 40 SBT hóa học 11

Giải bài 26.1, 26.2, 26.3 trang 40 sách bài tập hóa học 11. Mỗi nhận xét dưới đây đúng hay sai ?...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26.1.

Mỗi nhận xét dưới đây đúng hay sai ?

1. Các monoxicloankan đều có công thức phân tử CnH2n.

2. Các chất có công thức phân tử CnH2n đều là monoxicloankan.

3. Các xicloankan đều chỉ có liên kết đơn.

4. Các chất chỉ có liên kết đơn đều là xicloankan.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Xicloankan Tại đây.

Lời giải chi tiết:

1 - Đúng.

2 - Sai,  

3 - Đúng.

4 - Sai.

Câu 26.2.

Hợp chất dưới đây có tên là gì ?

 

A. 1-etyl-4,5-đimetylxiclohexan.

B. 1-etyl-3,4-đimetylxiclohexan.

C. 1,2-đimetyl-4-etylxiclohexan.                             

D. 4-etyl-1,2-đimetylxiclohexan.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về cách gọi tên Xicloankan Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Tên của hợp chất trên là: 4-etyl-1,2-đimetylxiclohexan.

=> Chọn D.

Câu 26.3.

Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Xiclohexan vừa có phản ứng thế, vừa có phản ứng cộng.

B. Xiclohexan không có phản ứng thế, không có phản ứng cộng.

C. Xiclohexan có phản ứng thế, không có phản ứng cộng.

D. Xiclohexan không có phản ứng thế, có phản ứng cộng.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Xicloankan Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Xicloankan có phản ứng thế, phản ứng oxi hóa, phản ứng cộng mở vòng,  Tuy nhiên, xicloankan có vòng 5, 6 cạnh trở lên không có phản ứng cộng mở vòng.
=> Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close