Giải bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 87 SGK Địa lí 7

Quan sát các hình 27.1, 27.2 và dựa vào kiến thức đã học, nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật ở châu Phi.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hình 27.1, 27.2 và dựa vào kiến thức đã học, nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật ở châu Phi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 27.1 và 27.2.

Lời giải chi tiết

Mối quan hệ giữa lượng mưa với lớp phủ thực vật:

- Nơi có lượng mưa dưới 200 mm là môi trường hoang mạc, thực động vật nghèo nàn.

- Lượng mưa từ 200 mm đến 1000 mm là môi trường xa van.

- Lượng mưa từ 1000 mm  đến 2000mm là môi trường xa van và rừng nhiệt đới.

- Lượng mưa trên 2000 mm là môi trường xích đạo ẩm với rừng rậm xanh quanh năm.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close