Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 13 SGK Địa lí 7

  Quan sát hình 4.1 SGK, cho biết: Nơi có mật độ dân số cao nhất. Mật độ là bao nhiêu? Nơi có mật độ dân số thấp nhất. Mật độ là bao nhiêu?

 • pic

  Bài 2 trang 13 SGK Địa lí 7

  Quan sát tháp tuổi của TP. Hồ Chí Minh (Hình 4.2 và 4.3 SGK) qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 14 SGK Địa lí 7

  Tìm trên lược đồ phân bố dân cư của châu Á những khu vực tập trung đông dân. Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bố ở đâu?

Gửi bài