Quảng cáo
 • Bài 2 trang 13 SGK Địa lí 7

  Quan sát tháp tuổi của TP. Hồ Chí Minh qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm: - Hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi? - Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ? Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ?

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 13 SGK Địa lí 7

  Quan sát hình 4.1, cho biết: - Nơi có mật độ dân số cao nhất. Mật độ là bao nhiêu? - Nơi có mật độ dân số thấp nhất. Mật độ là bao nhiêu?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 14 SGK Địa lí 7

  Tìm trên lược đồ phân bố dân cư của châu Á những khu vực tập trung đông dân. Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bố ở đâu?

  Xem lời giải