Giải bài thực hành 2 trang 13 SGK Địa lí 7

Quan sát tháp tuổi của TP. Hồ Chí Minh qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm: - Hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi? - Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ? Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát tháp tuổi của TP. Hồ Chí Minh qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm:

- Hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi?

- Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ? Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát tháp tuổi hình 4.2 và 4.3.

Lời giải chi tiết

- Sau 10 năm, đáy tháp thu hẹp hơn, đoạn giữa phình to hơn, đỉnh tháp mở rộng hơn.

- Sau 10 năm, nhóm tuổi trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tỉ lệ tăng, nhóm dưới độ tuổi lao động tỉ lệ giảm. Điều đó chứng tỏ tỉ lệ sinh ở TP. Hồ Chí Minh đang giảm, tuổi thọ đang tăng và dân số đang có xu hướng già hóa.

Quảng cáo
close