Quảng cáo
 • Dân số

  Gần 50% dân số thế giới tập trung ở đới nóng, những nơi tập trung dân cư đông đúc là Đông Nam Á, Nam Á, Tây Phi và Đông Nam Bra-xin.

  Xem chi tiết
 • Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi truờng

  Nhằm đáp ứng nhu cầu của số dân ngày càng đông, tài nguyên thiên nhiên được khai thác với tốc độ ngày càng nhanh.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Trả lời câu hỏi mục 2 trang 34 SGK Địa lí 7

  1. Phân tích hình 10.1 để thấy mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số tự nhiên quá nhanh với tình trạng thiếu lương thực ở châu Phi. 2. Đọc bảng số liệu dưới đây, nhận xét về tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á. 3. Nêu một vài dẫn chứng để thấy rõ sự khai thác rừng quá mức sẽ có tác động xấu tới môi trường.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 35 SGK Địa lí 7

  Hãy vẽ sơ đồ thể hiện tác động tiêu cực của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng đối với tài nguyên, môi trường.

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 35 sgk địa lí

  Phân tích sơ đồ dưới đây để thấy hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng.

  Xem lời giải