Quảng cáo
 • pic

  Sự phân bố dân cư

  Những nơi điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, đô thị hoặc các vùng khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hoà... đều có mật độ dân số cao.

 • pic

  Các chủng tộc

  Căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi...), các nhà khoa học đã chia dân cư trên thế giới thành ba chủng tộc chính

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 (mục 1 - bài học 2 - trang 7) sgk địa lí 7

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 7 SGK Địa lí 7

 • pic

  Bài 1 trang 9 SGK Địa lí 7

  Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào ? Tại sao ?

 • pic

  Bài 2 trang 9 sgk địa lí 7

  Mật độ dân số là gì ? Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng dưới đây và nêu nhận xét.

 • pic

  Bài 3 trang 9 sgk địa lí 7

  Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới ra thành các chủng tộc ? Các chủng tộc này sinh sống chủ yếu ở đâu ?

Gửi bài Gửi bài