Trả lời câu hỏi mục 1 trang 7 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 2.1, cho biết: - Những khu vực tập trung đông dân. - Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 2.1, cho biết:

- Những khu vực tập trung đông dân.

- Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 2.1. 

Lời giải chi tiết

- Những khu vực tập trung đông dân: Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu và Trung Âu, Trung Đông, Tây Phi, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin.

⟹ Giải thích: đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi (các đồng bằng châu thổ rộng lớn, khí hậu thuận lợi cho sản xuất, giáp biển thuận lợi cho giao lưu kinh tế,...).

- Hai khu vực có mật độ dân cư cao nhất là Nam Á và Đông Á.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close