Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 185 sgk địa lí 7

  Bài 1. Xác định trên lược đồ hình 61.1

 • pic

  Bài 2 trang 185 sgk địa lí 7

  Bài 2. Cho bảng số liệu tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Pháp và U-crai-na năm 2000.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài