Quảng cáo
 • pic

  Hoạt động kinh tế

  Do trồng trọt khó khăn nên hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc chủ yếu là chăn nuôi du mục. Họ nuôi dê, cừu, lạc đà... và đưa đàn gia súc đi từ nơi này đến nơi khác để tìm nguồn nước, nguồn thức ăn.

 • pic

  Đặc điểm của môi trường

  Hoang mạc chiếm những diện tích rộng lớn ở châu Á, châu Phi, châu Mĩ và ô-xtrây-li-a. Phần lớn các hoang mạc nằm dọc theo hai đường chí tuyến và giữa đại lục Á - Âu.

 • Quảng cáo
 • pic

  Sự thích nghi của thực, động vật với môi truờng

  Thực vật và động vật thích nghi với sự khô hạn của hoang mạc bằng cách tự hè sự thoát nước, đồng thời tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể. Một số loài cây rút ngắn chu kì sinh trưởng cho phù hợp với thời kì có mưa ngủi trong năm. Một số khác,

 • pic

  Hoang mạc đang ngày càng mở rộng

  Ranh giới của các hoang mạc luôn thay đổi. Diện tích hoang mạc trên thế giới ngày càng mở rộng, một phần do cát lấn hoặc do biến động của khí hậu toàn cầu, nhưng chủ yếu là do tác động của con người.

 • pic

  Câu 1 (mục 1 - bài học 19 - trang 61) sgk địa lí 7

  Hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu?

 • pic

  Câu hỏi 2 (mục 1 - bài học 19 - trang 62) sgk địa lí 7

  Qua các hình 19.2 và 19.3 tr 63 SGK, nêu đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc và so sánh sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hoà.

 • pic

  Câu 3 (mục 1 - bài học 19 - trang 62) sgk địa lí 7

  Dựa vào hình 19.4 và 19.5, tr 62, SGK, hãy mô tả quang cảnh hoang mạc

 • pic

  Bài 1 trang 63 sgk địa lí 7

  Bài 1. Nêu các đặc điểm của khí hậu hoang mạc.

 • pic

  Bài 2 trang 63 sgk địa lí 7

  Bài 2. Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt khô và hạn như thế nào ?

 • pic

  Câu 2 (mục 1 - bài học 20 - trang 64) sgk địa lí 7

  Quan sát hình 20.3 và 20.4, tr 65, SGK. Phân tích vai trò của kĩ thuật khoan sâu trong việc làm biến đổi bộ mặt của hoang mạc.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài