Quảng cáo
 • pic

  Hoạt động kinh tế

  Do trồng trọt khó khăn nên hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc chủ yếu là chăn nuôi du mục. Họ nuôi dê, cừu, lạc đà... và đưa đàn gia súc đi từ nơi này đến nơi khác để tìm nguồn nước, nguồn thức ăn.

 • pic

  Câu 2 (mục 1 - bài học 20 - trang 65) sgk địa lí 7

  Nêu một số thí dụ cho thấy những tác động của con người đã làm tăng diện tích hoang mạc trên thế giới.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 66 sgk địa lí 7

  Bài 1. Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong các hoang mạc ngày nay.

 • pic

  Bài 2 trang 66 sgk địa lí 7

  Bài 2. Biện pháp đang được sử dụng để khai thác hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới.

Gửi bài