Câu 2 (mục 1 - bài học 20 - trang 65) sgk địa lí 7

Nêu một số thí dụ cho thấy những tác động của con người đã làm tăng diện tích hoang mạc trên thế giới.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu một số thí dụ cho thấy những tác động của con người đã làm tăng diện tích hoang mạc trên thế giới.

Lời giải chi tiết

Trong các nguyên nhân gây ra nạn sa mạc hóa, phần lớn là do tác động của con người.

- Hoạt động chăn nuôi gia súc.

- Canh tác ruộng đất, phá rừng đốt rẫy, trữ nước, khoan giếng, tăng lượng thổ diêm.

- Hoạt động công nghiệp và sinh hoạt của con người thải ra môi trường các loại khí độc hại (các-bo-nic, Ni- tơ....) làm biến đổi khí hậu, làm cho thời tiết khắc nghiệt hơn, ít mưa -> dễ hình thành hoang mạc.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close