Bài 2 trang 66 sgk địa lí 7

Bài 2. Biện pháp đang được sử dụng để khai thác hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới.

Bài 2. Biện pháp đang được sử dụng để khai thác hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới.
Trả lời:
Biện pháp: đào giếng nước cổ truyền, đào kênh mương dẫn nước, sử dụng kĩ thuật khoan sâu để khai thác hoang mạc.
- Trồng cây gây rừng để vừa chống cát bay, vừa cải tạo khí hậu hoang mạc, hạn chế quá trình hoang mạc hoá.

 • Bài 1 trang 66 sgk địa lí 7

  Bài 1 trang 66 sgk địa lí 7

  Bài 1. Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong các hoang mạc ngày nay.

 • Câu 2 (mục 1 - bài học 20 - trang 65) sgk địa lí 7

  Câu 2 (mục 1 - bài học 20 - trang 65) sgk địa lí 7

  Nêu một số thí dụ cho thấy những tác động của con người đã làm tăng diện tích hoang mạc trên thế giới.

 • Hoạt động kinh tế

  Hoạt động kinh tế

  Do trồng trọt khó khăn nên hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc chủ yếu là chăn nuôi du mục. Họ nuôi dê, cừu, lạc đà... và đưa đàn gia súc đi từ nơi này đến nơi khác để tìm nguồn nước, nguồn thức ăn.

 • Đặc điểm của môi truờng đới lạnh

  Đặc điểm của môi truờng đới lạnh

  Đới lạnh nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực

 • Bài 4 trang 22 SGK Địa lí 7

  Bài 4 trang 22 SGK Địa lí 7

  Quan sát biểu đồ trang 22, cho biết biểu đồ nào ở Bắc bán cầu, biểu đồ nào ở Nam bán cầu ? Tại sao ?

 • Vị trí địa lí của Châu Phi

  Vị trí địa lí của Châu Phi

  Châu Phi là châu lục lớn thứ ba trên thế giới, sau châu Á và châu Mĩ. Diện tích hơn 30 triệu km2. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải