Quảng cáo
  • pic

    Đô thị hoá ở mức độ cao

    Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và dịch vụ là động lực cuốn hút người dân vào sống trong các đô thị. Đới ôn hoà có tỉ lệ dân đô thị cao, hơn 75% dân cư sinh sống trong các đô thị. Đây còn là nơi tập trung nhiều đô thị nhất thế giới.

  • pic

    Các vấn đề của đô thị

    Sự mở rộng, phát triển nhanh của các đô thị lớn đã làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm

  • Quảng cáo
  • pic

    Bài 1 trang 55 sgk địa lí 7

    Nét đặc trưng của đô thị hoá ở môi trường đới ôn hoà là gì?

  • pic

    Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 7

    Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh và hướng giải quyết.

Gửi bài