Quảng cáo
 • Câu 2 trang 88 sgk địa lí 7

  Câu 2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A. B, c, D trong hình 28.1; sắp xếp các biểu đồ vào vị trí 1, 2, 3, 4 trong hình 27.2 cho phù hợp.

  Xem lời giải
 • Bài thực hành 1 trang 88 SGK Địa lí 7

  Quan sát hình 27.2 và dựa vào kiến thức đã học: - So sánh diện tích của các môi trường ở châu Phi. - Giải thích vì sao các hoang mạc ở châu Phi lại lan ra sát bờ biển?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài