Quảng cáo
 • Bài 1 trang 88 SGK Địa lí 7

  Quan sát hình 27.2 và dựa vào kiến thức đã học: - So sánh diện tích của các môi trường ở châu Phi. - Giải thích vì sao các hoang mạc ở châu Phi lại lan ra sát bờ biển?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 88 SGK Địa lí 7

  Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây theo gợi ý. Sắp xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A, B, C, D vào các vị trí đánh dấu 1, 2, 3, 4 trên hình 27.2 sao cho phù hợp.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo