Quảng cáo
 • Bài 1 trang 87 sgk địa lí 7

  Bài 1. Dựa vào kiến thức đã học, quan sát hình 27.1 và 27.2, nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật ở châu Phi.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 87 sgk địa lí 7

  Bài 2. Nêu đặc điểm của môi trường hoang mạc và môi trường nhiệt đới. Giải thích tại sao hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở Bắc Phi.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài