Quan sát hình 27.2, nhận xét về sự phân bố của các môi trường tự nhiên ở châu Phi. Giải thích vì sao lại có sự phân bố như vậy?

Quan sát hình 27.2, nhận xét về sự phân bố của các môi trường tự nhiên ở châu Phi. Giải thích vì sao lại có sự phân bố như vậy?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 27.2, nhận xét về sự phân bố của các môi trường tự nhiên ở châu Phi. Giải thích vì sao lại có sự phân bố như vậy?

Lời giải chi tiết

- Sự phân bố các môi trường tự nhiên ở châu Phi có sự đối xứng nhau qua xích đạo, từ xích đạo về hai cực có các môi trường tự nhiên sau:

+ Môi trường xích đạo ẩm: gồm bồn địa Công-gô và dải hẹp ven vịnh Ghi-nê.

+ Hai môi trường nhiệt đới: khu vực phía Bắc và phía Nam xích đạo.

+ Hai môi trướng hoang mạc: ở hoang mạc Xa-ha-ra ở Bắc Phi, hoang mạc Ca-la-ha-ri, hoang mạc Na-mip ở Nam Phi.

+ Môi trương địa trung hải: gồm dãy Atlat và vùng đồng bằng ven biển Bắc Phi, vùng cực Nam châu Phi.

+ Môi trường cận nhiệt đới ẩm: ở đồng bằng ven biển phía Đông dãy Đrê-ken-bec, phía Đông đảo Ma-đa-ga-xca.

=> Có sự phân bố trên là do lãnh thổ châu Phi rộng lớn và có đường xích đạo chạy qua giữa lãnh thổ, các đới khí hậu đối xứng nhau qua xích đạo (nhiệt đới, ôn đới).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close