Quan sát hình 27.1, cho biết các dòng biển nóng, lạnh có ảnh hưởng tới lượng mưa các vùng ven biển châu Phi như thế nào.

Quan sát hình 27.1, cho biết các dòng biển nóng, lạnh có ảnh hưởng tới lượng mưa các vùng ven biển châu Phi như thế nào.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 27.1, cho biết các dòng biển nóng, lạnh có ảnh hưởng tới lượng mưa các vùng ven biển châu Phi như thế nào.

Lời giải chi tiết

Các dòng biển nóng Ghi-nê, Mô-dăm-bích, Mũi Kim mang theo lượng hơi ẩm lớn, gây mưa cho khu vực ven biển chúng đi qua (khu vực ven vịnh Ghi-nê, đồng bằng ven biển phía Đông có lượng mưa từ 1000 đến trên 2000 mm).

 loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close