Lý thuyết thiên nhiên châu Phi (tiếp theo) Địa lí 7

Lý thuyết thiên nhiên châu Phi (tiếp theo) Địa lí 7 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Quảng cáo

3. Khí hậu

- Châu Phi là châu lục nóng.

- Khí hậu khô, hình thành những hoang mạc lớn: hoang mạc Xa-ha-ra có diện tích lớn nhất thế giới (8,6 triệu km2), hoang mạc Ca-la-ha-ri, Na-mip.

- Lượng mưa phân bố không đều: mưa nhiều ở trung Phi, khô hạn ở Bắc Phi và Nam Phi.

4. Các đặc điểm khác của môi trường

- Châu Phi có các môi trường: xích đạo ẩm, cận nhiệt đới ẩm, nhiệt đới, Địa Trung Hải và hoang mạc.

- Các môi trường của châu Phi nằm đối xứng nhau qua Xích đạo.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close