- Dựa vào kiến thức đã học, kết hợp quan sát các hình 26.1 và 27.1, giải thích vì sao: + Châu Phi là châu lục nóng. + Khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn.

- Dựa vào kiến thức đã học, kết hợp quan sát các hình 26.1 và 27.1, giải thích vì sao: + Châu Phi là châu lục nóng. + Khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn.

Quảng cáo

Đề bài

- Dựa vào kiến thức đã học, kết hợp quan sát các hình 26.1 và 27.1, giải thích vì sao:

+ Châu Phi là châu lục nóng.

+ Khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn.

Lời giải chi tiết

- Đại bộ phận diện tích châu Phi nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam, thuộc môi trường đới nóng, vì vậy châu Phi có khí hậu nóng quanh năm.

- Lãnh thổ rộng lớn, dạng hình khối nên ảnh hưởng của biển vào đất liền ít, ven biển có các dòng biển lạnh chảy qua, lãnh thổ nằm trên hai đường chí tuyến là khu vực thống trị của các khối áp cao chí tuyến khô nóng nên khí hậu ở châu Phi khô hạn, ít mưa, hình thành nhiều hoang mạc.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close