Quảng cáo
 • pic

  Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu

  Ở các đồng bằng của vùng nhiệt đới gió mùa, nhất là ở châu Á. lúa nước là cây lương thực quan trọng nhất, ở những vùng đủ ẩm,

 • pic

  Đặc điểm sản xuất nông nghiệp

  Môi trường đới nóng phân hoá đa dạng, làm cho hoạt động nông nghiệp ở vùng nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa và vùng xích đạo có các đặc điểm khác nhau.

 • Quảng cáo
 • pic

  Trả lời câu hỏi mục 1 trang 30 SGK Địa lí 7

  1. Quan sát hình 9.1 và 9.2, nêu nguyên nhân dẫn đến xói mòn đất ở môi trường xích đạo ẩm. 2. Tìm ví dụ để thấy ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới và khí hậu nhiệt đới gió mùa đến sản xuất nông nghiệp.

 • pic

  Trả lời câu hỏi mục 2 trang 31 SGK Địa lí 7

  Tại sao những vùng trồng lúa nước thường trùng với những vùng đông dân bậc nhất thế giới?

 • pic

  Bài 4 trang 32 SGK Địa lí 7

  Nêu các loại nông sản chính của đới nóng. Xác định trên bản đồ thế giới, các nước và các khu vực ở đới nóng sản xuất nhiều các loại nông sản đó.

 • pic

  Bài 3 trang 32 SGK Địa lí 7

  Hãy dựa vào các hình vẽ dưới đây để nêu quá trình thoái hoá đất do đốt rừng làm nương rẫy ở môi trường đới nóng.

 • pic

  Bài 2 trang 32 SGK Địa lí 7

  Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào?

 • pic

  Bài 1 trang 32 SGK Địa lí 7

  Môi trường xích đạo ẩm có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp?

Gửi bài Hỏi bài