Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 108 sgk địa lí 7

  Bài 1. Tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm và khu vực phân bố.

 • pic

  Bài 2 trang 108 sgk địa lí 7

  Bài 2. Lập bảng để so sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài