Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 59 SGK Địa lí 7

  Xác định các biểu đồ tương quan nhiệt - ẩm dưới đây thuộc các môi trường nào của đới ôn hòa.

 • pic

  Bài 2 trang 59 SGK Địa lí 7

  Câu 2. Xác định xem 2 bức ảnh (tr 59, 60 SGK) thuộc kiểu rừng nào ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 60 SGK Địa lí 7

  Vẽ biểu đồ về sự gia tăng lượng CO2 trong không khí từ năm 1840 đến năm 1997 và giải thích nguyên nhân của sự gia tăng đó.

Gửi bài