Giải bài thực hành 1 trang 59 SGK Địa lí 7

Xác định các biểu đồ tương quan nhiệt - ẩm dưới đây thuộc các môi trường nào của đới ôn hòa.

Quảng cáo

Đề bài

Xác định các biểu đồ tương quan nhiệt - ẩm dưới đây thuộc các môi trường nào của đới ôn hòa.

Lời giải chi tiết

- Biểu đồ A:

+ Nhiệt độ rất thấp (có tới 9 tháng trong năm nhiệt độ dưới 0oC), nhiệt độ tháng thấp nhất xuống tới -30oC (tháng 1), nhiệt độ tháng cao nhất chỉ đạt 8oC (tháng 7).

+ Lượng mưa rất thấp, lượng mưa cao nhất vào tháng 7 chỉ đạt 40 mm.

⟹ Môi trường ôn đới lục địa.

- Biểu đồ B:

+ Mùa hạ nhiệt độ khoảng 25°C, mùa đông nhiệt độ khoảng 10°C.

+ Có 1 thời kì khô hạn (tháng 5 - 9).

⟹ Môi trường địa trung hải.

- Biểu đồ C:

+ Không có tháng nào nhiệt độ dưới 0oC, nhiệt độ hầu hết các tháng đều dưới 10oC.

+ Lượng mưa trong năm tương đối lớn, tháng có lượng mưa cao nhất đạt (tháng 12) đạt 170 mm, tháng có lượng mưa thấp nhất (tháng 5) đạt 75 mm.

⟹ Môi trường ôn đới hải dương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close