Quảng cáo
 • pic

  Kinh tế Châu Đại Dương

  Khoáng sản tuy có trữ lượng lớn nhưng chủ yếu tập trung trên các đảo lớn thuộc Tây Thái Bình Dương. Các khoáng sản chính là bôxit (1/3 trữ lượng của thế giới), niken (1/5 trữ lượng của thế giới),

 • pic

  Dân cư châu Đại Dương

  Châu Đại Dương là châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới. Phần lớn dân cư sống tập trung ở dải đất hẹp phía đông và đông nam Ô-xtrây-li-a, ờ Bắc Niu Di-len và ờ Pa-pua Niu Ghi-nê. Trong khi đó, nhiều đào chi có vài chục người hoặc không có người ở.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi thảo luận số 1 bài 49 trang 147

  nhận xét về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia thuộc châu Đại Dương (năm 2001).

 • pic

  Câu hỏi thảo luận số 2 bài 49 trang 148

  nhận xét trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia ở châu Đại Dương.

 • pic

  Bài 1 trang 150 sgk địa lí 7

  Bài 1. Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương.

 • pic

  Bài 2 trang 150 sgk Địa lí 7

  Nêu khác biệt về kinh tê của Ồ-xtrây-li-a và Niu Di-len với các quốc đảo còn lại trong châu Đại Dương.

Gửi bài