Kinh tế Châu Đại Dương

Khoáng sản tuy có trữ lượng lớn nhưng chủ yếu tập trung trên các đảo lớn thuộc Tây Thái Bình Dương. Các khoáng sản chính là bôxit (1/3 trữ lượng của thế giới), niken (1/5 trữ lượng của thế giới),

Quảng cáo

2. Kinh tế

- Điều kiện phát triển:

+ Khoáng sản có trữ lượng lớn, tập trung trên các đảo thuộc Thái Bình Dương (bôxit, niken, sắt, than đá, dầu mỏ, khí đốt, vàng, uranium,...).

+ Các đảo san hô có nhiều phốt phát, nhiều bãi biển đẹp, đại dương bao quanh nhiều hải sản.

+ Đất núi lửa trên các đảo màu mỡ.

- Nền kinh tế phát triển không đều giữa các nước.

   + Ô–xtrây-li-a và Niu Di-len là hai nước có nền kinh tế phát triển.

   + Các nước còn lại là những nước đang phát triển.

- Các ngành kinh tế chủ yếu:

+ Khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.

+ Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước.

Quảng cáo
close