Quảng cáo
 • pic

  Đô thị hoá ở Châu Phi

  Phần lớn các quốc gia châu Phi có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nhưng tỉ lệ dân thành thị không ngừng tăng (năm 2000, tỉ lệ dân thành thị là trên 33%).

 • pic

  Dịch vụ

  Hầu hết các nước châu Phi có hoạt động kinh tế đối ngoại tương đối đơn giản, chủ yếu là nơi cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ hàng hoá cho các nước tư bản.

 • Quảng cáo
 • pic

  Công nghiệp

  Tuy có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nhưng phần lớn các nước châu Phi có nền công nghiệp chậm phát triển.

 • pic

  Nông nghiệp

  Cây công nghiệp nhiệt đới được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hoá, nhằm mục đích xuất khẩu. Các đồn điền thường thuộc sở hữu của các công ti tư bản nước ngoài, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn.

 • pic

  Bài 1 trang 96 sgk địa lí 7

  Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi.

 • pic

  Bài 2 trang 96 sgk địa lí 7

  Bài 2. Tại sao công nghiệp ở châu Phi còn chậm phát triển ?

 • pic

  Bài 3 trang 96 sgk địa lí 7

  Bài 3. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới ; biết rằng: dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới.

Gửi bài