Giải bài 3 phần câu hỏi và bài tập trang 96 SGK Địa lí 7

Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới theo số liệu dưới đây: - Dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới. - Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới. Qua biểu đồ, nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới theo số liệu dưới đây:

- Dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới.

- Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới.

Qua biểu đồ, nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vẽ 2 biểu đồ tròn:

+ Biểu đồ thể hiện dân số của châu Phi so với thế giới.

+ Biểu đồ thể hiện sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới.

- Rút ra nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi.

Lời giải chi tiết

 Nhận xét:

- Mặc dù dân số châu Phi chiếm ti lệ rất lớn trên thế giới (13,4%) nhưng sản lượng công nghiệp lại rất thấp, chỉ chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới.

- Ngành công nghiệp của châu Phi chậm phát triển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close