Giải bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 96 SGK Địa lí 7

Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi.

Lời giải chi tiết

- Sản xuất cây công nghiệp:

+ Cây công nghiệp được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hoá, nhằm mục đích xuất khẩu.

+ Các đồn điền thuộc sở hữu của công ty tư bản nước ngoài, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn.

- Sản xuất cây lương thực:

+ Chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt, hình thức canh tác nương rẫy là chủ yếu.

+ Kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân bón, dựa vào sức người, năng suất thấp, không đáp ứng được nhu cầu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close