Quảng cáo
 • pic

  Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp

  Ở Trung và Nam Mĩ, chế độ chiếm hữu ruộng đất rất nặng nề, ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất nông nghiệp. Hai hình thức sở hữu nông nghiệp phổ biến ờ Trung và Nam Mĩ là đại điền trang và tiểu điền trang.

 • pic

  Khối thị trường chung Mec-cô-xua

  Việc tháo dỡ hàng rào thuế quan và tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối đã góp phần gia tăng sự thịnh vượng của các thành viên trong khối.

 • Quảng cáo
 • pic

  Vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn

  Với diện tích rộng lớn, đất đai màu mỡ được bao phủ bởi rừng rậm nhiệt đới mạng lưới sông ngòi rộng lớn và dày đặc

 • pic

  Công nghiệp trung và nam Mĩ

  Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-lê và Vê-nê-xu-ê-la là những nước công nghiệp mới có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. Các ngành công nghiệp chủ yếu là cơ khí chế tạo, lọc dầu, hoá chất, dệt, thực phẩm...

 • pic

  Các ngành nông nghiệp

  Do lệ thuộc vào nước ngoài, ngành trồng trọt ờ nhiều nước Trung và I Nam Mĩ mang tính chất độc canh, mỗi quốc gia trồng một vài loại cây công nghiệp hoặc cây ăn quả... để xuất khẩu. Các quốc gia ờ eo đất Trung Mĩ trồng mía, bông,

 • pic

  Câu 1 (mục 1 - bài học 44 - trang 136) sgk địa lí 7

  Dựa vào hình 44.4, cho biết loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mĩ. Chúng được nuôi chủ yếu ờ đâu? Vì sao?

 • pic

  Bài 1 trang 136 sgk địa lí 7

  Bài 1. Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ, hậu quả.

 • pic

  Bài 2 trang 136 sgk địa lí 7

  Bài 2. Cho biết các cây trồng vật nuôi chính ở Trung và Nam Mĩ. Sự phân bố.

Gửi bài Gửi bài