Quảng cáo
 • pic

  Đặc điểm đô thị

  Gắn với quá trình công nghiệp hoá, các thành phố của Bắc Mĩ, đặc biệt là của Hoa Kì, phát triển rất nhanh, số dân thành thị cũng tăng nhanh và chiếm trên 76% dân số.

 • pic

  Sự phân bố dân cư Bắc Mĩ

  Do chịu ảnh hưởng của sự phân hoá về tự nhiên, dân cư Bắc Mĩ phân bố rất không đồng đều giữa miền bắc và miền nam, giữa phía tây và phía đông.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 (mục 1 - bài học 37 - trang 117) sgk địa lí 7

  Tại sao ở miền bắc và phía tây của Bắc Mĩ, dân cư lại rất thưa thớt ?

 • pic

  Bài 1 trang 118 sgk địa lí 7

  Bài 1. Dựa vào hình 37.1 và kiến thức, hãy lập bảng phân bố dân cư của Bắc Mĩ.

 • pic

  Bài 2 trang 118 sgk địa lí 7

  Bài 2. Trình bày sự thay đổi trong phân bố lại dân cư của Hoa Kì, giải thích nguyên nhân.

Gửi bài Gửi bài