Sự phân bố dân cư Bắc Mĩ

Do chịu ảnh hưởng của sự phân hoá về tự nhiên, dân cư Bắc Mĩ phân bố rất không đồng đều giữa miền bắc và miền nam, giữa phía tây và phía đông.

Quảng cáo

1. Sự phân bố dân cư .

            -  Dân số : 496,7 triệu người (2018). Mật độ trung bình vào loại thấp 20 người/ Km²

            - Phân bố dân cư không đều giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía Tây 

            + Bán đảo A-la-xca và phía Bắc Ca-na-đa dân cư thưa thớt nhất.

            + Phía tây: trên hệ thống núi Cooc-đi-e dân cư cũng thưa thớt; dải đồng bằng ven biển Thái Bình Dương mật độ dân số cao hơn.

            + Phía đông Hoa Kỳ tập trung dân cư đông đúc nhất.

            - Hiện nay, phân bố dân cư có xu hướng dịch chuyển xuống phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ
Gửi bài