Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 139 sgk địa lí 7

  Bài 1. Quan sát hình 46.1, kể tên các đai thực vật theo độ cao của sườn tây dãy An-đét.

 • pic

  Bài 2 trang 139 sgk địa lí 7

  Bài 2. Quan sát hình 46.2, kể tên các đai thực vật theo độ cao của sườn đông dãy An-đét.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 139 sgk địa lí 7

  Bài 3. Quan sát hình 46.1 và 46.2,. cho biết tại sao ở độ cao 0 m đến 1000 m, sườn tây dãy An-đét là thực vật nửa hoang mạc còn ở sườn đông là rừng nhiệt đới.

Gửi bài Gửi bài