Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 151 sgk địa lí 7

  Bài 1. Dựa vào hình 48.1 và lát cắt địa hình dưới đây, trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a.

 • pic

  Bài 2 trang 151 sgk địa lí 7

  Bài 2. Dựa vào hình 48.1, 50.2, 50.3, nêu nhận xét về khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a.

 • Quảng cáo

Gửi bài