Quảng cáo
 • Bài 1 trang 151 SGK Địa lí 7

  Dựa vào hình 48.1 và lát cắt địa hình, trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a. Dựa vào hình 48.1 và lát cắt địa hình dưới đây, trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau: - Địa hình có thể chia làm mấy khu vực? - Đặc điểm địa hình và độ cao chủ yếu của mỗi khu vực. - Đỉnh núi cao nhất nằm ở đâu? Cao khoảng bao nhiêu?

  Xem lời giải
 • Nhận xét khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a.

  Dựa vào hình 48.1, 50.2, 50.3, nêu nhận xét về khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo