Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 39 SGK Địa lí 7

  Có ba ảnh về các kiểu môi trường đới nóng, xác định từng ảnh thuộc kiểu môi trường nào?

 • pic

  Bài 2 trang 40 SGK Địa lí 7

  Trong ba biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây, hãy chọn biểu đồ phù hợp (trang 40 SGK) với ảnh xavan kèm theo.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 40 SGK Địa lí 7

  Có ba biểu ồ lượng mưa (A-B-C) và hai biểu đồ lưu lượng nước của các con sông (X-Y), hãy chọn và sắp xếp thành hai cặp sao cho phù hợp.

 • pic

  Bài 4 trang 41 sgk địa lí 7

  Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây để chọn ra một biểu đồ thuộc đới nóng. Cho biết lí do chọn.

Gửi bài Gửi bài