Giải bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 96 SGK Địa lí 7

Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi.

Lời giải chi tiết

- Sản xuất cây công nghiệp:

+ Cây công nghiệp được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hoá, nhằm mục đích xuất khẩu.

+ Các đồn điền thuộc sở hữu của công ty tư bản nước ngoài, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn.

- Sản xuất cây lương thực:

+ Chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt, hình thức canh tác nương rẫy là chủ yếu.

+ Kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân bón, dựa vào sức người, năng suất thấp, không đáp ứng được nhu cầu.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 3 phần câu hỏi và bài tập trang 96 SGK Địa lí 7

  Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới theo số liệu dưới đây: - Dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới. - Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới. Qua biểu đồ, nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi.

 • Bài 2 trang 96 sgk địa lí 7

  Bài 2. Tại sao công nghiệp ở châu Phi còn chậm phát triển ?

 • Tóm tắt kiến thức phần 1 - Bài 30 trang 93 Địa lí 7

  Nông nghiệp của châu Phi.

 • Công nghiệp

  Tuy có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nhưng phần lớn các nước châu Phi có nền công nghiệp chậm phát triển.

 • Dịch vụ

  Hầu hết các nước châu Phi có hoạt động kinh tế đối ngoại tương đối đơn giản, chủ yếu là nơi cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ hàng hoá cho các nước tư bản.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close