Câu 2 (mục 1 - bài học 20 - trang 65) sgk địa lí 7

Nêu một số thí dụ cho thấy những tác động của con người đã làm tăng diện tích hoang mạc trên thế giới.

Nêu một số thí dụ cho thấy những tác động của con người đã làm tăng diện tích hoang mạc trên thế giới.

Trả lời:

Trong các nguyên nhân gây ra nạn sa mạc hóa, phần lớn là do tác động của con người. Việc lạm dụng đất đai trong các ngành chăn nuôi gia súc, canh tác ruộng đất, phá rừng đốt đồng, trữ nước, khai giếng, tăng lượng thổ diêm và biến đổi khí hậu toàn cầu đã góp sức làm sa mạc hóa nhiều vùng trên trái đất.

 • Bài 1 trang 66 sgk địa lí 7

  Bài 1 trang 66 sgk địa lí 7

  Bài 1. Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong các hoang mạc ngày nay.

 • Bài 2 trang 66 sgk địa lí 7

  Bài 2 trang 66 sgk địa lí 7

  Bài 2. Biện pháp đang được sử dụng để khai thác hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới.

 • Hoạt động kinh tế

  Hoạt động kinh tế

  Do trồng trọt khó khăn nên hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc sống trong hoang mạc chủ yếu là chăn nuôi du mục. Họ nuôi dê, cừu, lạc đà... và đưa đàn gia súc đi từ nơi này đến nơi khác để tìm nguồn nước, nguồn thức ăn.

 • Đặc điểm của môi truờng đới lạnh

  Đặc điểm của môi truờng đới lạnh

  Đới lạnh nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực

 • Bài 4 trang 22 SGK Địa lí 7

  Bài 4 trang 22 SGK Địa lí 7

  Quan sát biểu đồ trang 22, cho biết biểu đồ nào ở Bắc bán cầu, biểu đồ nào ở Nam bán cầu ? Tại sao ?

 • Bài 1 trang 35 SGK Địa lí 7

  Bài 1 trang 35 SGK Địa lí 7

  Bài 1. Phân tích sơ đồ dưới đây để thấy hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải