Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Xuân Quỳnh Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Xuân Quỳnh quê ở?

 • A

  La Khê, Hà Đông

 • B

  Thanh Xuân, Hà Nội

 • C

  Đông Vệ, Thanh Hóa

 • D

  Quỳnh Lưu, Nghệ An

Câu 2 :

Xuân Quỳnh sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại sa sút

 • B

  Gia đình công giáo

 • C

  Gia đình công chức

 • D

  Gia đình nông dân nghèo

Câu 3 :

Chọn đáp án đúng:

 • A

  Xuân Quỳnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Xuân Quỳnh ở với bà nội

 • B

  Xuân Quỳnh mồ côi mẹ từ nhỏ, Xuân Quỳnh ở với bà nội

 • C

  Xuân Quỳnh mồ côi mẹ từ nhỏ, Xuân Quỳnh ở với bà ngoại

 • D

  Vì cha mẹ đi công tác xa nên thuở nhỏ Xuân Quỳnh sống với bà nội

Câu 4 :

Ý nào sau đây đúng?

 • A

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh

 • B

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh, luôn khao khát tình yêu

 • C

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh, luôn khao khát tình yêu, mái ấm gia đình và tình mẫu tử

 • D

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh, luôn khao khát tình yêu, mái ấm gia đình và tình phụ tử

Câu 5 :

Ý nào sau đây đúng?

 • A

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh

 • B

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh, luôn khao khát tình yêu

 • C

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh, luôn khao khát tình yêu, mái ấm gia đình và tình mẫu tử

 • D

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh, luôn khao khát tình yêu, mái ấm gia đình và tình phụ tử

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải thơ của Xuân Quỳnh?

 • A

  Hoa dọc chiến hào

 • B

  Gió Lào cát trắng

 • C

  Bầu trời vuông

 • D

  Hoa cỏ may

Câu 7 :

Chọn đáp án đúng

 • A

  Thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên, vừa chân thành, đằm thắm và luôn da diết trong khát vọng về hạnh phúc đời thường

 • B

   Thơ Xuân Quỳnh là tiếng nói thương cảm đối với người phụ nữ, là sự khẳng định, đề cao vẻ đẹp của họ

 • C

  Thơ Xuân Quỳnh có phong cách độc đáo: có vẻ đẹp trí tuệ, luôn có ý thức khai thác triệt để những tương quan đối lập, giàu chất suy tưởng triết lí với thế giới hình ảnh đa dạng, phong phú, sáng tạo

 • D

  A và B đúng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Xuân Quỳnh quê ở?

 • A

  La Khê, Hà Đông

 • B

  Thanh Xuân, Hà Nội

 • C

  Đông Vệ, Thanh Hóa

 • D

  Quỳnh Lưu, Nghệ An

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Xuân Quỳnh

Lời giải chi tiết :

Xuân Quỳnh quê ở La Khê, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội)

Câu 2 :

Xuân Quỳnh sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại sa sút

 • B

  Gia đình công giáo

 • C

  Gia đình công chức

 • D

  Gia đình nông dân nghèo

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Xuân Quỳnh

Lời giải chi tiết :

Xuân Quỳnh xuất thân từ một gia đình công chức

Câu 3 :

Chọn đáp án đúng:

 • A

  Xuân Quỳnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Xuân Quỳnh ở với bà nội

 • B

  Xuân Quỳnh mồ côi mẹ từ nhỏ, Xuân Quỳnh ở với bà nội

 • C

  Xuân Quỳnh mồ côi mẹ từ nhỏ, Xuân Quỳnh ở với bà ngoại

 • D

  Vì cha mẹ đi công tác xa nên thuở nhỏ Xuân Quỳnh sống với bà nội

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về Xuân Quỳnh

Lời giải chi tiết :

Xuân Quỳnh mồ côi mẹ từ nhỏ, Xuân Quỳnh sống với bà nội

Câu 4 :

Ý nào sau đây đúng?

 • A

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh

 • B

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh, luôn khao khát tình yêu

 • C

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh, luôn khao khát tình yêu, mái ấm gia đình và tình mẫu tử

 • D

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh, luôn khao khát tình yêu, mái ấm gia đình và tình phụ tử

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về cuộc đời Xuân Quỳnh

Lời giải chi tiết :

Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh, Xuân Quỳnh kết hôn lần đầu tiên với một nhạc công của Đoàn văn công nhân dân Trung ương và đã ly hôn. Sau đó, bà kết hôn với nhà thơ Lưu Quang Vũ. Mẹ mất sớm, bà luôn khao khát tình mẫu tử thiêng liêng

Câu 5 :

Ý nào sau đây đúng?

 • A

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh

 • B

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh, luôn khao khát tình yêu

 • C

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh, luôn khao khát tình yêu, mái ấm gia đình và tình mẫu tử

 • D

  Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh, luôn khao khát tình yêu, mái ấm gia đình và tình phụ tử

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về cuộc đời Xuân Quỳnh

Lời giải chi tiết :

Cuộc đời Xuân Quỳnh đầy bất hạnh, Xuân Quỳnh kết hôn lần đầu tiên với một nhạc công của Đoàn văn công nhân dân Trung ương và đã ly hôn. Sau đó, bà kết hôn với nhà thơ Lưu Quang Vũ. Mẹ mất sớm, bà luôn khao khát tình mẫu tử thiêng liêng

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải thơ của Xuân Quỳnh?

 • A

  Hoa dọc chiến hào

 • B

  Gió Lào cát trắng

 • C

  Bầu trời vuông

 • D

  Hoa cỏ may

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm của Xuân Quỳnh

Lời giải chi tiết :

Bầu trời vuông của tác giả Nguyễn Duy

Câu 7 :

Chọn đáp án đúng

 • A

  Thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên, vừa chân thành, đằm thắm và luôn da diết trong khát vọng về hạnh phúc đời thường

 • B

   Thơ Xuân Quỳnh là tiếng nói thương cảm đối với người phụ nữ, là sự khẳng định, đề cao vẻ đẹp của họ

 • C

  Thơ Xuân Quỳnh có phong cách độc đáo: có vẻ đẹp trí tuệ, luôn có ý thức khai thác triệt để những tương quan đối lập, giàu chất suy tưởng triết lí với thế giới hình ảnh đa dạng, phong phú, sáng tạo

 • D

  A và B đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về phong cách sáng tác thơ Xuân Quỳnh

Lời giải chi tiết :

Thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên, vừa chân thành, đằm thắm và luôn da diết trong khát vọng về hạnh phúc đời thường

close