Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nam Cao Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Nam Cao sinh ra ở đâu?

 • A

  Mỹ Hào, Hưng Yên

 • B

  Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Lý Nhân, Hà Nam

 • D

  Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Câu 2 :

Nam Cao xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại

 • B

  Gia đình có truyền thống Nho học

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình có truyền thống yêu nước

Câu 3 :

Vì sao Nam Cao phải trở về quê sống sau hơn ba năm ở Sài Gòn?

 • A

  Vì cha mẹ lâm bệnh nặng

 • B

  Vì thể chất yếu, ốm đau nhiều

 • C

  Về quê chịu tang mẹ

 • D

  Về quê chịu tang cha

Câu 4 :

Nam Cao ra nhập Hội Văn hóa cứu quốc năm bao nhiêu?

 • A

  1943

 • B

  1944

 • C

  1945

 • D

  1946

Câu 5 :

Quan điểm sáng tác của Nam Cao là:

 • A

  “Nghệ thuật vị nhân sinh”

 • B

  “Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người”

 • C

  “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho”

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Sáng tác của Nam Cao trước Cách mạng tập trung vào đề tài nào?

 • A

  Người trí thức nghèo và người nông dân nghèo

 • B

  Người trí thức nghèo và người phụ nữ

 • C

  Người phụ nữ và người nông dân nghèo

 • D

  Người trí thức tiểu tư sản và người phụ nữ

Câu 7 :

Truyện ngắn Những truyện không muốn viết của Nam Cao thuộc đề tài:

 • A

  Người nông dân nghèo

 • B

  Người trí thức nghèo

 • C

  Người tiểu tư sản

 • D

  Người trí thức tiểu tư sản

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI sáng tác của Nam Cao?

 • A

  Sống mòn

 • B

  Lão Hạc

 • C

  Đôi mắt

 • D

  Sợi tóc

Câu 9 :

Tác phẩm Sống mòn của Nam Cao thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây KHÔNG PHẢI phong cách sáng tác của Nam Cao?

 • A

  Đề cao tư tưởng con người

 • B

  Đi sâu khám phá nội tâm nhân vật

 • C

  Thường viết về những truyện không có cốt truyện, đi sâu vào khai thác thế giới nội tâm nhân vật với những cảm xúc mong manh, mơ hồ trong cuộc sống hàng ngày

 • D

  Thường viết về những điều nhỏ nhặt nhưng lại mang ý nghĩa triết lý sâu sắc

Câu 11 :

Năm 1996, Nam Cao được nhận giải thưởng:

 • A

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kĩ thuật

 • C

  Giải thưởng Văn học ASEAN

 • D

  Giải thưởng Văn học Châu Âu

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nam Cao sinh ra ở đâu?

 • A

  Mỹ Hào, Hưng Yên

 • B

  Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Lý Nhân, Hà Nam

 • D

  Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nam Cao

Lời giải chi tiết :

Nam Cao sinh ra ở làng Đại Hoàng, tổng Cao Đàn, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Câu 2 :

Nam Cao xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại

 • B

  Gia đình có truyền thống Nho học

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình có truyền thống yêu nước

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nam Cao

Lời giải chi tiết :

Nam Cao sinh ra trong một gia đình nông dân

Câu 3 :

Vì sao Nam Cao phải trở về quê sống sau hơn ba năm ở Sài Gòn?

 • A

  Vì cha mẹ lâm bệnh nặng

 • B

  Vì thể chất yếu, ốm đau nhiều

 • C

  Về quê chịu tang mẹ

 • D

  Về quê chịu tang cha

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nam Cao

Lời giải chi tiết :

Sau ba năm, vì ốm đau, Nam Cao phải trở về quê nhà chữa bệnh rồi cưới vợ

Câu 4 :

Nam Cao ra nhập Hội Văn hóa cứu quốc năm bao nhiêu?

 • A

  1943

 • B

  1944

 • C

  1945

 • D

  1946

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nam Cao

Lời giải chi tiết :

Nam Cao ra nhập Hội Văn hóa cứu quốc năm 1943

Câu 5 :

Quan điểm sáng tác của Nam Cao là:

 • A

  “Nghệ thuật vị nhân sinh”

 • B

  “Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người”

 • C

  “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho”

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại quan điểm sáng tác của Nam Cao

Lời giải chi tiết :

Quan điểm sáng tác của Nam Cao:

- Quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh” : Nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ kiếp lầm than”

- “Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người”

- “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho”

Câu 6 :

Sáng tác của Nam Cao trước Cách mạng tập trung vào đề tài nào?

 • A

  Người trí thức nghèo và người nông dân nghèo

 • B

  Người trí thức nghèo và người phụ nữ

 • C

  Người phụ nữ và người nông dân nghèo

 • D

  Người trí thức tiểu tư sản và người phụ nữ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các sáng tác của Nam Cao

Lời giải chi tiết :

Trước Cách mạng, sáng tác của Nam Cao tập trung vào hai đề tài chính là người trí thức nghèo và người nông dân nghèo

Câu 7 :

Truyện ngắn Những truyện không muốn viết của Nam Cao thuộc đề tài:

 • A

  Người nông dân nghèo

 • B

  Người trí thức nghèo

 • C

  Người tiểu tư sản

 • D

  Người trí thức tiểu tư sản

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về các tác phẩm của Nam Cao

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Những truyện không muốn viết thuộc đề tài người trí thức nghèo

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI sáng tác của Nam Cao?

 • A

  Sống mòn

 • B

  Lão Hạc

 • C

  Đôi mắt

 • D

  Sợi tóc

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm của Nam Cao

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Sợi tóc của tác giả Thạch Lam

Câu 9 :

Tác phẩm Sống mòn của Nam Cao thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Sống mòn thuộc thể loại tiểu thuyết

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây KHÔNG PHẢI phong cách sáng tác của Nam Cao?

 • A

  Đề cao tư tưởng con người

 • B

  Đi sâu khám phá nội tâm nhân vật

 • C

  Thường viết về những truyện không có cốt truyện, đi sâu vào khai thác thế giới nội tâm nhân vật với những cảm xúc mong manh, mơ hồ trong cuộc sống hàng ngày

 • D

  Thường viết về những điều nhỏ nhặt nhưng lại mang ý nghĩa triết lý sâu sắc

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại phong cách sáng tác của Nam Cao

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Phong cách nghệ thuật Nam Cao:

- Đề cao tư tưởng con người: Quan tâm tới đời sống tinh thần của con người, luôn hứng thú khám phá “con người trong con người”

- Đi sâu khám phá nội tâm nhân vật

- Thường viết về những cái nhỏ nhặt những lại mang ý nghĩa triết lý sâu sắc

- Là nhà văn có giọng điệu riêng: buồn thương chua chát; dửng dưng lạnh lùng mà đầy thương cảm, đằm thắm yêu thương

Câu 11 :

Năm 1996, Nam Cao được nhận giải thưởng:

 • A

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kĩ thuật

 • C

  Giải thưởng Văn học ASEAN

 • D

  Giải thưởng Văn học Châu Âu

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về nhà văn Nam Cao

Lời giải chi tiết :

Năm 1996, Nam Cao nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

close